Ohlášky

5. neděle velikonoční

19. května 2019

1. čtení: Sk 14,21b-27
Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
2. čtení: Zj 21,1-5a
Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35

Z liturgického kalendáře

Pondělí 20.5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

Ohlášky a jiná sdělení

  • Děkuji za vaši účast na pouti, za nabídku pomoci a za zaangažování se. To vše působí, že se tady dobře cítíme. Moc si přejeme, aby i vám s námi bylo dobře.
  • Úterý v 19.30 večer chval.
  • V pátek od 19.00 začne Noc kostelů.
  • V neděli 26. května prožijeme v naší farnosti při mši sv. v 11.00 První svaté přijímání.
  • V tutéž neděli vyzývají biskupové k  mimořádné sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  • Podpořit stavbu kostela na Lochotíně můžete podpisem archu - vzadu u vchodu.

K zamyšlení

Kolik lidí, které běžně potkáváme, je nám trnem v oku! Rozčilují nás svými názory, postoji, lhostejností či velkou pečlivostí… Církev si brzy po vzkříšení uvědomila, že je Kristem povolána svědčit o událostech Velikonoc, o naději, kterou Kristova krev získala každému člověku. A začínají hledat způsoby, jak evangelium hlásat a jak udržet živé komunity nových křesťanů. U každého člověka, který nás rozzlobí, je dobré postřehnout, že také tento člověk je Bohem povolaný ke spáse. I on by mohl zaslechnout nebo nově objevit zvěst evangelia. Mohu tomu nějak pomoci? (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.