Ohlášky

3. neděle velikonoční

5. května 2019 – 3. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41
Odpověď k žalmu: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čtení: Zj 5,11-14
Evangelium: Jan 21,1-19

Z liturgického kalendáře na tento týden

Pondělí - památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka
Příští neděli oslavíme 4. velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení

  • Úterý společenství modlitby v 19:00.
  • Zveme vás na májové pobožnosti. Čteme při nich zamyšleni z textu od P. Antonína Hýži.
  • Ve čtvrtek 2. května měla nastoupit firma na opravy fary v Thámově ulici. Termín se posunul, neboť ještě není vydáno stavební povoleni.
  • Ve čtvrtek 16. května jsou všichni zváni na pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Mši sv. bude v našem kostele sloužit biskup Tomáš. Po setkání bude malé občerstvení s překvapením. Výnos z tohoto překvapení bude věnován na opravu fary Thámova.
  • V pátek 24. května se uskuteční Noc kostelů a hledáme dobrovolníky pro organizační zajištění večera.  Jde o služby typu vaření kávy a čaje v kafírně, kde si při tom lze povídat s návštěvníky, být u vstupu a vítat návštěvníky a odpovídat na dotazy, zajistit vstup na věž apod. Program našeho kostela najdete na našich webových stránkách.

 K zamyšlení

Janovo evangelium vrcholí scénou rozhovoru Ježíše s Petrem. Už nejde o žádné ohrožení,
ani hádky a disputace. Nyní tu stojí jen Petr a Ježíš: „Miluješ mě?“ V dnešní společnosti
je slovo „milovat“ chápané eroticky. Evangelium jím označuje hluboké lidské sebedarování
(Jan 15,12-13). Opře se Petr o Krista? Uvěří mu natolik, že o něj opře celý svůj život?
 A jak to máme my? (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.