Ohlášky

Květná neděle

14. dubna 2019

1. čtení: Iz 50,4-7
Odpověď k žalmu: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23,56

Ohlášky a jiná sdělení

 • V neděli 14. dubna od 15:00 se v našem kostele zpovídá. K dispozici bude více zpovědníků, mše sv. v polštině je z tohoto důvodu přeložena na 14:00.
 • Během svatého týdne budou mít kněží intenzivní zpovědní službu v kostele u Panny Marie ve Františkánské. Rozpis je vyvěšen na nástěnkách.
 • V naší farnosti zpovídáme jako obvykle. Bude-li třeba, tak i po bohoslužbě.
 • Na nástěnce a na našem webu najdete bohoslužby ve Svatém týdnu a během Velikonoc.
 • V úterý v 19:30 hodin Večer chval. Těším se na vaši přítomnost.
 • Na Zelený čtvrtek při bohoslužbě Missa Chrismatis v 9:30 bude v kostele Panny Marie na Františkánské o. biskup Tomáš světit oleje a kněží obnoví své kněžské závazky.
 • Vytvořte si prostor na slavení událostí Svatého týdne. Nejdříve památky Poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek v 18:00.
 • Poté na Velký Pátek začne křížová cesta v 17:30 a v 18:00 obřady Umučení našeho Pána Ježíše.
 • Tak jako v minulých letech, i letos se na Velký pátek uskuteční sbírka na Svatou zemi, kterou vyjadřujeme pomoc a solidaritu s jeruzalémskou církví.
 • Na Bílou sobotu si připomeneme mimo jiné náš křest, doneste si, prosím, svíčky; obřady Vigilie začnou ve 20:00; po liturgii vás zveme na agapé v horní místnosti.
 • Přijďte spočinout a ponořit se do ticha Bílé soboty adorací u Božího hrobu od 8:00 do 19:30, rozpis najdete vzadu v kostele na stolku.
 • Žehnání pokrmů bude v sobotu v 10:00, poté večer po Vigilii a po mši v neděli.
 • Od Velikonoc začne nové kolo příprav na křest.
 • Zvažte, zdali je správné dávat peníze lidem, kteří u vchodu do kostela žebrají.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili, za výpomoc při úklidu kostela a za vedení křížových cest.
 • V neděli 28. 04. v 18:30 vás zve na Jarní koncert náš farník Jakub Šmíd; koncert se uskuteční v Západočeském muzeu v Kopeckého sadech. Více na plakátku na nástěnce.
 • Přeji pěkné prožití nadcházejících dnů.

K zamyšlení

Čteme zásadní texty křesťanství, které volají po naději, úžasu a víře. Nelze uchopit všechny myšlenky bohatého obsahu. Ale lze se nechat oslovit jednou ze skutečností. Například si všimněme kratičké věty: „Lid stál a díval se.“ Co je to za reakci? Není řeč o nás? (zdroj Vira.cz)

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.