Ohlášky

2. neděle velikonoční

28. dubna 2019

1. čtení: Sk 5,12-16
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Evangelium: Jan 20,19-31

Z liturgického kalendáře na tento týden

Dnes je neděle Božího milosrdenství
Pondělí - svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Středa – nezávazná památka sv. Josefa dělníka
Čtvrtek - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Ohlášky a jiná sdělení

  • Úterý společenství modlitby v 19:00.
  • Čtvrtek společenství dříve narozených v 9:30.
  • Příští pátek je první pátek v měsíci.
  • V květnu se budou konat po mši sv. májové pobožnosti. Zveme všechny mariánské ctitele k modlitbě zpívaných litanií k Panně Marii.
  • Chcete-li se podívat na budoucí faru, zveme vás po mši sv. na Den otevřených dveří.
  • Dnes se koná pouť ke sv. Vojtěchovi na Planinách u Nebílovského Borku. Poutní mše sv. začíná v 15.00.
  • Jarní koncert Jakuba Šmída, na který vás srdečně zve, začne dnes v 18.00 v Západočeském muzeu Plzně.
  • Církevní mateřská škola kardinála Berana má spuštěný zápis na příští školní rok. Školku zřizuje biskupství plzeňské a má dvě pobočky – jednu na Košutce a druhou na Borech. Více informací najdete na letáčku na nástěnce, na našem webu, na webu školky.
  • Pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci fary se bude konat příští neděli 6. května. Přispívat lze i na účet, který máme u ČSOB: 216969478/0300, variabilní symbol 186130. Za každý dar jsme vděčni.

 K zamyšlení

„Pokoj vám!“ říká Ježíš při prvním setkání s učedníky. Jde o běžný židovský pozdrav, který se dodnes užívá: „Šalom…“, pokoj. Pán se nepotřebuje postavit do povýšeného postoje, pohrdat, pošlapávat či ponižovat ubožáky. S čím tedy Pán dějin a vítěz nad smrtí přichází? Co mu nyní leží na srdci? Posílá učedníky, aby zprostředkovávali odpuštění! Nejzásadnější poselství Vzkříšeného Krista. Odpuštění znamená otevření přístupu člověka k Bohu. Znovu smíme být Božími dětmi a máme připravenou cestu, jak se s Bohem setkat. Bůh přináší pokoj! (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.