Ohlášky

5. neděle postní

7. dubna 2019 

1. čtení: Iz 43,16-21
Odpověď k žalmu: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
2. čtení: Flp 3,8-14
Evangelium: Jan 8,1-11

Evangelium podle sv. Jana

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farize­ové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizo­lo­ž­ství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

Ohlášky a jiná sdělení

 • V pondělí se koná přednáška P. Vlastíka Kadlece OMI na téma „Věřit s radostí a jásotem“. Začátek v 19:00 v Lochotínském pavilonku.
 • V úterý v 19 hodin společenství modlitby na faře.
  Pátek a sobota bude patřit Diecéznímu setkání mladých s biskupem; více na plakátku nebo na webu.
 • V sobotu zvu a prosím o výpomoc při úklidu kostela. Je to předvelikonoční úklid, který zabere víc času, začneme v 10:00.
 • Za týden budeme slavit Květnou neděli, při které budeme žehnat ratolesti. Prosím doneste si je, nezáleží na tom, zda to budou kočičky nebo jiné ratolesti, zda budou jednoduché nebo ozdobené, rozmanitosti se meze nekladou. Tímto symbolem se připojíme k zástupu, který s radostí vítá Ježíše.
 • V neděli 14. dubna od 15:00 se v našem kostele zpovídá. K dispozici bude více zpovědníků, polská mše sv. je z tohoto důvodu přeložena na 14:00.
 • Na nástěnce a na našem webu najdete bohoslužby během Svatého týdne a Velikonoc.
 • Od Velikonoc začne nové kolo příprav na křest.
 • Schola U rede přijímá nové členy; zkoušky zatím probíhají vždy ve čtvrtek v 19:30 ve Františkánské ul. Srdečně zveme, přijďte!
 • Zváni jsou též noví zájemci do řad ministrantů – kontaktní osobou je Vladimír Matvija.
 • Vladimír Matvija nabízí, že se rád se postará o chudé přicházející do kostela, stačí ho kontaktovat.
 • Tento týden byl finalizován výběr firmy na opravu fary v Thámově ulici. Rekonstrukci provede STAVnext Stavby s.r.o, Plzeň. Firma STAVnext Stavby splnila kvalifikaci a podala nejnižší cenovou nabídku, která činí s DPH 10.781,000Kč. Pomoc s financováním a sháněním darů přislíbilo i biskupství skrze solidární fond, budou prověřeny možnosti případné pomoci z Německa. Nebude to ovšem všechno hned a nepokryje to celou částku. Samotná stavba začne v květnu a potrvá, dá-li Pán Bůh,  něco přes rok, když to všechno dobře půjde. 

K zamyšlení

Sledujeme-li vyprávění o cizoložné ženě, lze si všimnout, že se Pán dvakrát v příběhu „vzpřímí“ a pokaždé pronese soud. Nejprve osloví farizeje, podruhé dává ženě svobodu. Ukamenování v době Ježíšově nebylo běžným zvykem. Srovnejme příběh s průběhem Ježíšova odsouzení na smrt. Vyprávění o cizoložné ženě však nese i další paralely k Velikonocům, když začíná v Getsemanské zahradě. Co je však důležitější, Pán zjevuje, jak Bůh bude od nynějška zacházet se světem. Nejde mu o jeho zničení či smrt. Jde mu o člověka a jeho obrácení. Nevíme, zda se žena nakonec obrátila, ale víme, že Bůh vytváří možnost pro naše obrácení. V textu Ježíš doslova říká: „…kde jsou tvoji žalobci?“ Slovo žalobce se pak objeví v Zj 12,10: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí.“ Kristus nám přinesl velikou svobodu! (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.