Ohlášky

3. neděle postní

24. března 2019

 

Tento týden si připomínáme

  • Pondělí 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
  • Příští neděli oslavíme 4. postní

Ohlášky a jiná sdělení

  • Na slavnost Zvěstování Páně bych rád vybídl ženy v požehnaném stavu, aby přišly na bohoslužbu, nejlépe se svým manželem. Budu jim udělovat požehnání.
  • Společenství modlitby v úterý 26. 3. v 19 hodin na faře.
  • Ve středu 27. 3. bude v našem kostele koncert v rámci smetanovských dní. Vystoupí Kolegium pro duchovní hudbu - Vít Aschenbrenner. Začátek je v 19 hodin.
  • V pátek 29. 3. bude na faře celodenní adorace, na niž vás zvu. Touto adorací a časem stráveným před Pánem se připojíme k aktivitě 24 hodin pro Pána, vyhlášené sv. otcem Františkem. Po celou dobu (mimo čas mše sv.) bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
  • Modlitební štafeta: v sobotu 30. března budou do naší farnosti převezeny ostatky sv. Bartoloměje a celá diecéze se bude spolu s námi modlit za naši farnost.
  • Vybízím vás k modlitbě za katechumeny, v této době prožívají bezprostřední přípravu na křest, touží po osvobození z následků hříchů, aby mohli přijmout plnost spásy při křtu o Velikonocích.
  • Víte-li o někom, kdo se chce nechat pokřtít nebo byste chtěli někoho podpořit v přijetí křtu – pomozte mu zkontaktovat se. Od Velikonoc začne nové kolo příprav na křest.
  • Postní dobu využijte také k dobré svátosti smíření. Pravidelně se zpovídá půl hodiny před každou mší sv. Mimořádná příležitost bude 14. 4. od 15 hodin, kdy bude zpovídat více zpovědníků.

K zamyšlení

„…všichni podobně zahynete“ Slova dnešního evangelia nezní příliš povzbudivě. Mnozí si leckdy připadáme jako „uschlý strom“. Zní „poraž ho“ i na naši adresu? Autoři Nového zákona však apelují na jinou skutečnost. Po určitém nadšení, které víra přináší, často přichází zevšednění. Bůh a jeho evangelium zapadnou mezi mnoho našich všedních povinností. On ale zůstává dárcem života, smyslu i radosti. On vede k osvobození, on pracuje s každým člověkem velmi osobně. On i dnes vysvobozuje, uzdravuje a vede ke svobodě svůj lid, tedy i nás.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.