Ohlášky

4. neděle postní - Laetare

31. března 2019

1. čtení: Joz 5,9a.10-12
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení: 2 Kor 5,17-21
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32

Ohlášky a jiná sdělení

  • Děkuji, že jste přijali výzvu k modlitbě a svátosti smíření během celodenní adorace.
  • Pravidelná měsíční sbírka na novou faru se bude konat příští neděli 7. dubna. Přispívat lze i prostřednictvím účtu, který máme u ČSOB: 216969478/0300, variabilní symbol 186130. Za každý dar jsme vděčni.
  • Doufám, že tento týden se rozhodne o firmě, která faru bude rekonstruovat. Více vám o tom povíme příští neděli.
  • Nové webové stránky farnosti jsou již spuštěny a stále se dolaďují. Nápady a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu farnosti.
  • Jak již bylo avizováno, ve dnech 9. – 17. listopadu 2019 pořádáme v naší farnosti lidové misie. Na vaší účasti mi moc záleží, proto bych rád, abyste jim dali přednost před akcemi jako např. pouť do Říma, která je plánována ve stejném termínu.
  • Co se bude dít v tomto týdnu:
-        modlíme v rámci modlitební štafety za naši farnost
-        v úterý v 19 hodin společenství modlitby
-        ve čtvrtek v 9.30 setkání dříve narozených
-        v pátek je 1. pátek v měsíci (adorace od 17.00 v kostele)
-        sobota je 1. sobota v měsíci (litanie po mši svaté)

 K zamyšlení

Podobenství o milosrdném otci a dvou synech má řadu vrstev a vyvolává mnoho otázek. Který syn je nám podobnější? Nemá druhý syn pravdu? Nepodporuje Bůh lajdáky? V textu se opakuje téměř stejně znějící věta: „Veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!“ Označení syna „byl mrtev“ zjevně neznamená schvalování jeho jednání, přesto ale otec dává každému svobodu. Svoboda, odvaha k pravdě a pokání přivedly syna zpět. Druhý syn, jakoby spravedlivý, nařkne otce z krutosti, ač všechen majetek má k dispozici. Fakticky poslušnost otci prožívá jako břemeno a svému bratrovi závidí, proto není schopen milosrdenství. Takový postoj vylučuje ze společenství lásky. (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.