10 let farnosti Plzeň-Bory

Naše farnost byla zřízena ke dni 1. září 2007 dekretem plzeňského otce biskupa Mons. Františka Radkovského ze dne 24. 8. 2007 pod názvem Plzeň-Bory.

Prvním farářem byl ustanoven P. Miroslav Martiš. 

Poděkujme vzpomínkou v modlitbě za ty, kdo k ní patřili a patří!
Ať Bůh žehná všem, kdo v ní žijí a na ni pamatují!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.