Nedělní kázání

1. adventní – A

 
1.  čtení: Iz 2, 1-5
2.  čtení: Řím 13, 11-14
Evangelium: Mt 24, 37-44
 

V roce 1997, na začátku července, se začaly v televizi objevovat zprávy o záplavách v Ostravě. Jelikož jsem v té době už v tomto městě bydlel, poslouchal jsem tyto zvěsti z odměřeností a určitým despektem. Přece nevidím žádnou povodeň. Taková byla moje reakce na to co vidím a slyším. Ale byl to pohled z kostela, z fary a blízkého okolí. Velice úzký, omezený pohled, byť i nezaviněný. 

Asi 8. července zmíněného roku mi někdo z farnosti telefonoval a nabízel mi u sebe ubytování, neboť jeho příbytek se nacházel v šestém poschodí. Samozřejmě jsem s díky odmítl, opírajíc se pouze na své zkušenosti a bral jsem to jako druh legrace. Ale po skončení telefonátu mi to začalo vrtat hlavou, neboť tento člověk nikdy nešprýmoval. Poté, co jsem sestoupil do sklepa, už tam byla voda a její hladina stoupala. 

Dnes jsme slyšeli „je třeba se probrat ze spánku“. A také dále „nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila“. 

Tak se nabízí otázka, co je nám – mně - bližší – jestli je to - " vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha!" nebo - přece nevidím žádnou povodeň – jinak cesta nedůvěry – slepota. 

Předpokládám, že nebudete sdílet mou rezervovanost a pochybnosti z roku 1997, ale přijmete za svá slova: "Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!"

Co to obnáší, co to znamená konkrétně?

Jako potopa zachvátila – zaplavila všechno, tak se nech zachvátit – nebo lépe uchvátit Bohem. Dovol, aby On přikryl – zaplavil svou přítomností, svým učením, láskou a milosrdenstvím všechno.

Přijmi výzvu – Buďte připraveni na příchod, na přítomnost – všímej se jeho přítomnosti zde, v tomto společenství, ale i jeho přítomnosti a působení na tvém pracovišti, v rodině, ve veškeré činnosti… 

Povystupme nad své názory, zaběhnuté zvyky, zájmy a vyšlapané stezky, abychom uviděli Ježíše „který je, který byl a který přijde, Vševládný.“

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.