Nedělní kázání

5. neděle postní 26. března 2023

 

Stojím před vámi bezradný, neboť neumím vyjádřit to, co mně zaujalo, oslovilo. Jde o Boží slávu.  

V dnešním evangeliu se to opakuje dvakrát. Jak to popsat, jak vystihnout lidskými slovy?

Lazarova nemoc směřuje k slávě Boží. Má ukázat Boží slávu.

A dále, víra uschopňuje vidět Boží slávu.

Myslím, že ty dvě místa se navzájem doplňují.

Z našeho pohledu – čistě lidského, pozemského, v nemoci jako takové není nic dobrého. Ale podle Ježíšových slov se v ní může objevit, nebo člověk může poznat, uvidět, Boží slávu.

Abychom to lépe pochopili, je dobré nějakým způsobem popsat, definovat Boží slávu.

Boží sláva, to je nekonečná krása a vznešenost Božích dokonalostí. 

Nekonečná krása a vznešenost Božích dokonalostí.  (mám to ještě zopakovat?)

Lazarova nemoc směřuje k Boží slávě, co potom nemoci jiných lidí? Čím se Lazarova nemoc odlišovala od jiných nemocí?

U Lazara to máme jednodušší.  Ten sice zemřel, ale byl vzkříšen. Bůh byl oslaven. Jenže, co si počít s utrpením nejen nemocného, ale i jeho blízkých, a potom se smrtí, po které není takový závěr jako v dnešním evangeliu?

Možná, že nám poskytuje pomoc ono druhé místo v evangeliu - „budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“

Před lety jsem jel do nemocnice za sedmiletou holčičkou, s níž si lékaři nevěděli rady. V autě se babička modlila nahlas asi těmito slovy: „Pane Ježíši, ty víš, jak nám na Sáře záleží, ale i kdyby zemřela, my budeme nadále v Tebe věřit“.

Cela rodina byla nemocí děvčete zasažena. Já jsem byl navíc uchvácen postojem babičky.    

Víra nám pomáhá objevit Boží krásu, vznešenost Jeho dokonalostí v každé situaci.

Když mě nějaká událost drtí, zarmucuje, to znamená, že jsem slepý, nevidím Boha přítomného.

V žalmu 34, verš 6, čteme: „Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.“

Ano, občas mě vidíte smutného. Je to moje vina, protože nevidím dále. Zůstávám u problému, nemoci, zkázy.

Hledět k Hospodinu není útěk od reality, je to skutečnost. Je potřeba hledat Boží slávu, abychom rozuměli utrpení, bolesti, nemoci, smutku, jak v životě jiných, tak ve svém.

Boží sláva, to je nekonečná krása a vznešenost Božích dokonalostí.  Může ji zastřít něco z toho utrpení, které jsme prožili?

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.