Doživotní sliby u zdislávek

 

V sobotu 25. září byla velká slavnost u sv. Jana Nepomuckého na Borech, neboť se sešly všechny sestry zdislávky se svým spirituálem Antonínem Krasuckým  OP a generální představenou Bernadettou Nezbedovou, aby byli spolu s ostatními hosty svědky mých doživotních slibů.

Moje cesta k zasvěcenému životu nebyla jednoduchá. Pán splnil přes všechny peripetie moji touhu z dětství, i když jsem matkou tří dcer, které se slavnosti také zúčastnily. Ke zdislávkám jsem se dostala po dlouhých letech přes dominikánské terciáře. Boží cesty jsou často nevyzpytatelné.

Náš Sekulární institut blažené Zdislavy je součástí dominikánské rodiny. Jeho spiritualita je založena na úctě ke sv. Zdislavě, která je naší zvláštní ochránkyní a vzorem apoštolského života ve světě, protože dokázala harmonicky spojit hluboký vnitřní život s apoštolskou činností. 

Každá z nás bydlí ve svém vlastním domě a živí se prací. K tomu působíme ve svých farnostech, kde pomáháme kněžím na farách, každá sestra dle svých charismat a apoštolsky působíme ve svém okolí (nemocní, školství, výuka náboženství apod.)

Po mši svaté jsme se odebrali na faru, kde sestry dominikánky připravily slavnostní oběd. Atmosféra tohoto setkání byla velmi přátelská a rodinná. Děkuji Pánu Bohu za tento nezasloužený dar povolání, zároveň i za krásný slunný den a za obětavou službu kněží a sester dominikánek. Kéž tvoříme i nadále krásnou rodinu Božích dětí.

                                                                                                          Marie Terezie Švarcová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.