První svaté přijímání dětí ve farnosti Plzeň – Bory eucharistie1

Ke stolu zve Ježíš každého z nás, nikdo nemusí zůstat stranou ...

ROK 2013 - 6 dětí

 • 26.05.2013
  Marie Klossová
  Miroslava Černá
  Monika Holá
  Anna Melicharová
  Helena Kostřižová
  Josef Nocar

Bože, přicházím k Tobě. Vím, že se na mne díváš s láskou. Vidíš, co je dobré v mém životě. Vidíš také, co dělám špatně. Posilni mne svým Tělem, abych chtěl být stále lepším.

ROK 2012 - 7 dětí 1.sv.p.120610

 • 10.06.2012
  Karin Ševčíková
  Roman Švaňa
  Nikola Lučančinová
  Jakub Petrovka
  Jan Ščerba
  Daniel Modzelewski
  David Modzelewski

Když Ježíš říká: „Já jsem chléb života“, znamená to, že on sám je ten pokrm, který potřebujeme pro svou duši, pro svoje vnitřní „já“, protože i duše potřebuje pokrm. Potřebujeme Boží přátelství, které nám pomůže správně se rozhodovat. Potřebujeme zrát jako lidské bytosti. Jinými slovy: Ježíš nás živí, aby se z nás stali opravdu zralí lidé a naše životy byly dobré.

ROK 2011 - 5 dětí 1.sv.p.110605

 • 05.06.2011
  Magdalena Dubová
  Ondřej Duba
  Katarína Švachová
  Angelika Zahuráková
  Eliška Tipplová

Ty úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět, nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich důsledky. Tak je to se vzkříšeným Pánem: nevidíme ho svýma očima, ale vidíme, že kde Ježíš je, lidi se mění, zlepšují. Jsou vytvořeny podmínky pro pokoj, smíření atd. Můžeme poznat, že Ježíš je přítomný. Tak se pojďme setkat s tímto neviditelným, ale mocným Pánem, který nám pomáhá dobře žít.

ROK 2010 - 7 dětí 1.sv.p.100530

 • 30.05.2010
  Alžběta Holá
  Antónia Hrivňaková
  Antonio Kasipović
  Anne-Maria Kasipovićová
  Dominik Ženíšek
  Sára Bartošová
  Szymon Edward Borowiec

Pane Ježíši, přišel jsi ke mně. Děkuji Ti a mám Tě za to rád. Pomáhej mi, abych byl hodnější. Pomáhej také tatínkovi a mamince, bratřím i sestrám, kamarádům i ostatním lidem, aby Tě měli také rádi. Vezmi nás jednou všechny k sobě do nebe.

ROK 2009 - 5 dětí + 2 starší 1.sv.p.090524

 • 24.05.2009
  Šimon Větrovec
  Filip Větrovec
  Denisa Jelínková
  Jana Pangrácová
  Michaela Karamanová
  Antónia Vukovič
  p. Vukovič

Eucharistie je "zdrojem a vrcholem celého křesťanského života". Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb". (KKC 1324)

ROK 2008 - 7 dětí 1.sv.p.080607

 • 07.06.2008
  Marta Nocarová
  Marie Nocarová
  Barbora Kulawiaková
  Adriana Gjugja
  Anita Gjugja
  Dominik Kovář
  Marie Lopaurová
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec