Udělené svátosti křtu ve farnosti Plzeň – Borykrtiny

Víte, že když jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni v jeho smrt. Křtem jsme tedy byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako byl Kristus Otcovou slávou vzkříšen z mrtvých – žili i my novým životem. (Řím 6,3-4)

ROK 2013 - 38 křtů (z toho 7 katechumenů)

Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec