Udělené svátosti biřmování ve farnosti Plzeň – Bory birmovani1

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn "svátostí uvedení do křesťanského života", jehož jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k posílení křestní milosti. Vždyť "svátost biřmování" pokřtěné dokonaleji připoutává k církvi, obohacuje je zvláštní silou Ducha svatého, a proto jsou mnohem více zavázáni slovy i skutky šířit a bránit víru jako opravdoví Kristovi svědkové". (KKC 1285)

ROK 2013 - 13 dospělýchbirmovani130330

 • 30.03.2013
  Petra Soukupová
  Hana Marie Herzingová
  Kateřina Melicharová
  Petr Houska
  Tomáš Tropp
  Albert Karel Voska
  Lenka Vosková
  Ivana Bártová
  Marek Poprádi
  Luboš Knížek
  Denisa Zánová
  Radka Marie Sehnoutková
  Jan Husák

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn "svátostí uvedení do křesťanského života", jehož jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k posílení křestní milosti. Vždyť "svátost biřmování" pokřtěné dokonaleji připoutává k církvi, obohacuje je zvláštní silou Ducha svatého, a proto jsou mnohem více zavázáni slovy i skutky šířit a bránit víru jako opravdoví Kristovi svědkové". (KKC 1285)

ROK 2012 - 10 dospělýchbirmovani120407

 • 07.04.2012
  Jan Lukáš Václav Vacikář
  Anna Marie Rybářová
  Jaroslav Štěpán Hess
  Eva Natalie Richterová
  Peter Repiský
  Kateřina Pavla Kašparová
  Aleš Jan Nepomuk Adámek
  Tomáš Amantius Horňák
  Klaudia Schlachtová
  Miriama Schlachtová

„Přijmi pečeť Ducha svatého“, slyší biřmovanec při biřmování. Duch svatý propůjčuje naší víře i svou sílu a zápal. Nejde o rychle vadnoucí nadšení, nýbrž o střízlivou vytrvalost, která v naději na vzkříšení přijímá břímě života. Nejde tu o povrchní optimismus, nýbrž o hlubokou důvěru v to, že Bůh nám bude vždy a všude nablízku. Žádná lehkomyslná bezstarostnost, nýbrž pevná důvěra, že Bůh dává smysl mému počínání, i když se zdá na pohled marné.

ROK 2011 - 16 dospělýchbirmovani110423

 • 23.04.2011
  Ing. Petr Václav Bureš
  Petr Dráb
  Hana Františka Hrachovcová
  Martin Kočiš
  Maroš Krajíček
  Michaela Krendželáková
  Bc. Petr Kunc
  Roman Majer
  Blanka Majerová
  Zlata Medvecová
  Katarína Randová
  Jana Sulová
  Kateřina Šollárová
  Igor Šumanský
  Lucie Vilímková
  Michaela Adéla Zagainovová

Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může po dosažení věku dospělosti tuto svátost kdykoliv v budoucnu přijmout.

ROK 2010 - 14 dospělýchbirmovani100403

 • 05.09.2010
  Václav Venig
 • 03.04.2010
  Kateřina Štruncová
  Lucie Giňová
  Irena Giňová
  Věra Haraštová
  Ing. Roman Landgráf
  Helena Landgráfová
  Jiří Oulický
  Zdeněk Kostka
  Ivana Králová
  Stanislav Paštika
  František Jankovec
  Mgr. Dagmar Patejdlová
  Emília Rojková

Biřmování - stejně jako křest, jehož je naplněním -, se uděluje pouze jedenkrát. Vtiskuje totiž do duše nezrušitelné duchovní znamení, "charakter"; ten pak je znamením toho, že Ježíš Kristus vtiskl křesťanovi pečeť svého Ducha a přitom ho oděl mocí shůry, aby byl jeho svědkem. (KKC 1304)

ROK 2009 - 11 dospělýchbirmovani090411

 • 11.04.2009
  Ivona Marie Helusová
  Josef Plaček
  Milena Korandová
  Jan Gregorek
  Mgr. Eva Šaušová
  Michal Zemko
  Petr Vavřík
  Václav Kučera
  Vilém Čvančara
  Veronika Jačková

Je-li biřmování slaveno odděleně od křtu, jeho spojení s ním je vyjádřeno kromě jiného obnovou křestních slibů. Slavení biřmování během eucharistické oběti přispívá ke zdůraznění jednoty svátostí uvedení do křesťanského života. (KKC 1321)

ROK 2008 - 16 dospělých

 • 11.05.2008
  Lukáš Petráš
  Tatiana Jaremičová
 • 22.03.2008
  Milan Marian Brouček
  Vendula Saurová
  Ludmila Kateřina Vrbová
  Halina Marie Hložková
  Lukáš Matyáš Kulawiak
  Jana Vovesná
  Radka Hedvika Kargeradovová
  Dariusz Pavel Kasik
  Světluše Janouchová
  Daniel Vileník
  Matúš Horoščák
  Ludmila Trhlíková
  Ludmila Krupičková
  Karel Vrba
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec