Pastorační a ekonomická rada

Pastorační a ekonomická rada farnosti (PRF, ERF) 

(Ze Směrnice pro službu pastoračních rad, sbírka pokynů 4/2017)

1. Má za úkol pod vedením faráře v jednotě s biskupem zkoumat vše, co se vztahuje k pastoračnímu působení ve farnosti, uvažovat o tom ve světle evangelia

    a pastoračních priorit diecéze a navrhovat z toho plynoucí praktické kroky.

2. Část členů je volena farním společenstvím, část je jmenována farářem.

3. Jeden z členů ERF je zástupcem v PRF a napomáhá mu při zajištění spolupráce PRF a ERF. 

4. Řádná délka služebního období člena PRF je 4 roky.

Členové pastorační rady: 

P. Stępień Bogdan 

P. Jasiulewicz Robert 

Ing. Brůha Josef                      

Ing. Cuhra Jaroslav                                

Janovič Josef                                               

Ing. Kocman Richard                  

Lachman Tomáš

SM. Lokvencová Michaela                     

Macháček Jiří                        

Ing. Matvija Vladimír                   

Plzák Michal                       

Ing. Štvanová Helena                

Ing. Švehla Antonín                    

             

                   

Členové ekonomické rady:

Macháček Jiří

Ing. Štván František 

Ing. Švehla Antonín 

Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec