Od 15. 8. 1993 přichází Mons. P. Antonín Hýža, který se stává prvním ustanoveným rektorem kostela sv. Jana Nepomuckého až do 31. 6. 2006. Otec Antonín se narodil 21.10.1924 v Brankách na Moravě. Knězem se stal ve vězení v r. 1963. Dlouhá léta působil v Plzni v kostele Panny Marie Růžencové. Za 13 let služby v našem kostele vytvořil skutečný základ farnosti z lidí, kterým horlivě sloužil Božím slovem, hlavně ve zpovědnici, službě nemocným a strádajícím. Od 1.7.2006 se stává výpomocným duchovním farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje při kostele sv. Jana Nepomuckého a následně také od 1.9.2007 v nové farnosti Plzeň-Bory,  kde z důvodu nemoci je tato služba ukončena k 31. říjnu 2008. Páter Antonín i v pokročilém věku  a s podlomeným zdravím, na zaslouženém odpočinku v Domově sv. Alžběty v Plzni, vydávál živý příklad víry, obětavosti, laskavosti a služby kněze do posledního momentu života. Necelý měsíc před svou smrtí vstoupil do řádu dominikánů.  Provinční kapitulou byl pověřen modlitbou za povolání a bratry ve formaci. Ve věku 85 let zemřel ve středu 10.2.2010 v hospici sv. Lazara jako fr. Rosarius Antonín Hýža OP.

Od 1.5.2008 byl pro naši farnost Plzeň-Bory jmenován výpomocný duchovný P. Mgr. Michael Špán OSB, také pověřen kaplanskou službou ve věznici Plzeň-Bory, která mu nadále zůstává, i když služba ve farnosti mu byla ukončena k 1.10.2008. Otče Michaeli, děkujeme za Tvoji přítomnost mezi námi i když jenom krátkou dobu, ale přece zapsanou do historie farnosti a také i v srdcích našich farníků.

Od 22. 3. 2009 je jmenován farním vikářem farnosti Plzeň-Bory P. Mgr.Tomasz Kowalik OSST z Řádu Trinitářů, který přijel do Plzně z Krakowa z Polska. Pater Tomáš svoji úlohu ve farnosti plnil do  1.12.2009, kdy byl jmenován do společné duchovní správy ve farnosti Švihov. Děkujeme za jeho horlivou službu ve farnosti a píli se naučit česky právě mezi námi za pomoci paní Alenky Rajtmajerové.  Duch Svatý ať tě vede na novém místě v plzeňské diecézi.

K pastorační službě je ve farnosti od 1. 9. 2007 také přidělena Milosrdná sestra sv. Kříže Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC jako pastorační asistentka. Sestra je k 1.9.2009 přidělena k novému úkolu ve službě nemocným v různých nemocničních zařízeních města Plzně. Děkujeme ji za pastorační pomoc, hlavně v začátcích farnosti, službu při výuce náboženství a také za radostný úsměv. Od 1.9.2009 byla pověřena plzeňským biskupem za pastorační asistentku PaedDr. Mgr. Melánia Magdová. 

Od 1. 7. 2006 do 31. 8. 2007 se stává P. Mgr. Miroslav Martiš, rektorem kostela  s pověřením připravit vše ke zřízení farnosti. Od 1.9.2007 je jmenován  farářem v nové farnosti Plzeň-Bory a zůstává mu i zodpovědnost za slovenské katolické centru v Plzni (SKC). Sám říká: Hospodin všeho času vidí a pozná, co se nám podařilo v naší nové farnosti, ve všech jejích částech a objektech uskutečnit. Jsme na začátku cesty, kde se rozhlížím jako nový farář.  Směr je nám daný: „Kristus pokorný a trpělivý je nám vzorem, který je základem všeho, co konáme k slávě Boží.“ To se dá uskutečnit jenom ve spolupráci s milostí Boží, ve spolupráci těch, kterým je svěřena služba Božímu lidu.  Otec Miroslav ukončil svoji službu ve farnosti k 31. 8. 2017. Otče Miroslave, děkujeme za Tvoji službu, zůstáváš v našich srdcích. Přejeme Ti mnoho úspěchu v nové farnosti v Boru u Tachova.

Od 1.8.2017
v naší farnosti působí komunita paulínů v čele s P. Bohdanem Stępieńem.


Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec