Přihláška na náboženství 2022/23

 

ke stažení - viz níže wordový soubor.

Výuka bude probíhat souběžně pro dvě skupiny ve středy od 16:00 - mladší a starší děti.

Příprava na 1. sv. přijímání v pátek od 14:00 - po domluvě s rodiči.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.