Přihláška na náboženství 2019/20

Přihlášku si lze stáhnout jako wordový soubor - viz níže

Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu rkfplzen-bory@centrum.cz nebo odevzdejte na faře, Klatovská třída 176, Plzeň-Bory.
 
FARNOST:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ:

VE ŠKOLNÍM ROCE:                          NAVŠTĚVUJE TŘÍDU:

NA ZŠ:

BYDLIŠTĚ:

TELEFON  RODIČŮ:

EMAIL RODIČŮ:

PŘIJALO VAŠE DÍTĚ SVÁTOST KŘTU?

PŘIJALO UŽ SVÁTOST EUCHARISTIE?

POKUD MÁ VAŠE DÍTĚ SPECIFICKÉ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY, NAPIŠTE, PROSÍM, JAKÉ:

 
V:                                    DNE:                                  PODPIS RODIČŮ:

 

Římskokatolická farnost Plzeň – Bory, IČ 73634344 se sídlem Klatovská třída 1793/176, informuje tímto zákonné zástupce dítěte, že bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.