Přihláška na náboženství

PŘIHLÁŠKA NA NÁBOŽENSTVÍ

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ……………………………………………………………..

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 NAVŠTĚVUJE…………TŘÍDU

BYDLIŠTĚ………………………………………………………………………………..

TEL. A EMAIL RODIČŮ………………………………………………….……..

PŘIJALO VAŠE DÍTĚ SVÁTOST KŘTU?......................................

PŘIJALO SVÁTOST SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE?.....................

PODPIS RODIČŮ:

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PROBÍHÁ NA FAŘE,     KLATOVSKÁ 176, VE 14,15:15, 16:00 HOD.

 

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO: benedikta.vesela@gmail.com

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PLZEŇ-BORY, IČO 73634344 SE SÍDLEM KLATOVSKÁ 176, 301 00 PLZEŇ INFORMUJE TÍMTO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, ŽE BUDE JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA TÉTO PŘIHLÁŠCE PRO ÚČELY EVIDENCE ÚČASTNÍKŮ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ A POSKYTOVÁNÍ TÉTO VÝUKY. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROBÍHÁ Z TITULU PLNĚNÍ SMLOUVY. OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PŘEDÁVÁNY TŘETÍM OSOBÁM.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.