PRAVIDELNÉ AKCE

 

  • Adorace každý čtvrtek po mši svaté
  • Společenství modlitby 1., 2., a 4. úterý na faře od 19.00
  • Večery chval 3. úterý v kostele od 19.30
  • Společenství dříve narozených každou středu na faře od 10.00
  • Výuka náboženství ve středu od 14.00, ve čtvrtek od 16.00, v pátek příprava dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání
  • Příprava biřmovanců ve čtvrtek v 16.00
  • Výstav Nejsv. Svátosti každou neděli v kostele 10.00 - 10.55
  • Poslední pátek v měsíci celodenní adorace na faře 8.00 - 22.00
  • Úklid kostela v úterý po mši sv.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.