PRAVIDELNÉ AKCE

 

  • Adorace každý čtvrtek po mši svaté
  • Společenství modlitby 1., 2., a 4. úterý od 19.00 na faře
  • Večery chval 3. úterý od 19.30 v kostele 
  • Společenství dříve narozených 1x za 14 dní ve čtvrtek od 9.30 na faře
  • Výuka náboženství ve čtvrtek
  • Výstav Nejsv. Svátosti každou neděli 10.00 - 10.55 v kostele
  • Poslední pátek v měsíci celodenní adorace na faře 8.00 - 22.00
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.