Lidové misie

 v naší farnosti ve dnech 9. - 17. listopadu 2019

Jsou několikadenní duchovní obnovou ve farnosti vedenou nejčastěji řeholníky a pořádají se jednou za deset let. Jejich cílem je prohloubení víry, urovnání narušených vztahů jak s Bohem, tak s lidmi, zkrátka obnova celého křesťanského života.

V České republice nejsou tak známé, protože během komunistické doby byly jakékoli náboženské aktivity potlačeny, nyní se však i u nás církev vrací k dávno zavedené praxi. V naší farnosti Plzeň – Bory byly první lidové misie v roce 2008.

Zveme vás, abyste si udělali čas právě v době od 9. do 17. listopadu 2019 na tuto mimořádnou dobu milosti pro naši farnost. Misie spolu se svým týmem povede redemptorista P. Michal Zamkovský. V Podolivci, kde nyní žije, založil misijní společenství Rieka života, které působí nejen na Slovensku, ale i v zahraničí.

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.