Co se děje na Thámově 30

 

Na úvod

Projekt nové fary vypracoval ateliér Soukup s.r.o. Rekonstrukci provede STAVnext Stavby s.r.o, Plzeň. Firma STAVnext Stavby splnila kvalifikaci a podala nejnižší cenovou nabídku, která činí s DPH 10.781,000Kč. Pomoc s financováním a sháněním darů přislíbilo i biskupství skrze solidární fond, budou prověřeny možnosti případné pomoci z Německa, zažádáno o granty. Nebude to ovšem všechno hned a nepokryje to celou částku. Samotná stavba začne v květnu a potrvá, dá-li Pán Bůh, něco přes rok, když to všechno dobře půjde.  Za každou podporu a výpomoc, ať modlitební, osobní či peněžní, předem děkujeme.

Finanční příspěvek lze zaslat prostřednictvím účtu ČSOB: 216969478/0300, variabilní symbol 186130.

 

FAKTA O FARNÍ BUDOVĚ THÁMOVA 30

Rád bych představil fakta týkající se budovy v ul. Thámova č. p. 30, určenou za budovu farní.

V červnu 2017, ještě před mým příchodem do Plzně, jsem dostal z plzeňského biskupství informaci o nabídce prodeje domu na Klatovské třídě č. p. 66, což je budova prakticky naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého. Výhodou byla blízkost kostela, nevýhodou, že dům byl moc velký a stavební úpravy pro pastorační potřeby by nebyly snadné. Mezitím se objevila možnost koupě domu na Thámově 30. Dům byl sice vzdálenější, ale snadnější na adaptaci.

2. září 2017 schválila záměr koupi budovy v Thámově 30 pro účely farnosti pastorační rada. Cena budovy činila 5 mil. 250 tisíc korun českých. Prodej stávající farní budovy na Klatovské č. p. 176 byl odhadnut na zhruba 7 mil. korun českých. Po koupi budovy v Thámově a prodeji budovy na Klatovské třídě by na rekonstrukci zbývaly cca 2 mil. korun českých.

Tuto situaci a možnosti způsobu financování daného projektu jsem konzultoval s plzeňským biskupstvím, kde mi bylo přislíbeno, že v tom nezůstanu sám. Tím se definitivně rozhodlo, že farnost budovu v Thámově ulici zakoupí. Podepsání smlouvy následovalo 10. 10. 2017. Půjčku na koupi a daň poskytlo biskupství plzeňské ve výši 5 mil. 450 tisíc korun českých.

Finální dokončení projektu se uskutečnilo na podzim 2018. Úřední věci dostal na starost pan Vojtěch Benedikt Krejčí ze stavebního oddělení biskupství. Následovalo vyřizování stavebního povolení a čekání na rozpočet. Po předložení hotového rozpočtu se shledalo, že předpokládaných 6 mil. stouplo, díky zvýšeným cenám materiálů a práce ve stavebnictví, na 11 mil.

Bylo zahájeno výběrové řízení na provedení rekonstrukce. Oslovilo se devět firem, osm z nich odpovědělo nabídkou. Otevírání obálek se stanovilo na 1. března. Po prvním kole postoupily do druhého tři firmy, z nichž byla vybrána firma Stavnex s.r.o. se svou nejnižší cenovou nabídkou. Čekalo se už jen na stavební povolení. Úřady povolení sice vydaly 30. dubna, ale zásilka ležela dva týdny na poště, aniž bychom to tušili. 3. května byla podepsána smlouva mezi farností a firmou Stavnex a 6. května firma zahájila přípravné práce.

Možná, že některé z vás překvapuje výška rozpočtu. Jedná se však o celkovou rekonstrukci budovy – nové rozvody elektriky, topení, izolace proti vlhkosti… a je prostě taková realita, že všechno něco stojí. Navíc i budova na Klatovské třídě 176 vyžaduje rekonstrukci. Např. při revizi elektriky našel řemeslník 77 závad, podobně kominík hodnotil při revizi stav za velmi kritický.

Jednou stranou jsou finance, druhou promlouvající pastorační důvody k pořízení budovy. Dnešní doba vyžaduje, abychom se setkávali ve společenstvích. Potřebujeme místo k setkávání. Stává se nám na faře, že se sejde najednou více skupin – děti na náboženství, příprava na křest nebo na svatbu a do toho přijde ještě někdo nečekaně… opravdu není místo. Myslím, že to nebyl špatný tah, myslet pastoračně do budoucna. Někdo namítne, že věřících stejně ubývá, chceme tomu proto předcházet a usilovat o získání nových křesťanů, což je úkolem nás všech.

Bogdan Stępień OSPPE

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.