Co se děje na Thámově 30

 

Na úvod

Projekt nové fary vypracoval ateliér Soukup s.r.o. Rekonstrukci provede STAVnext Stavby s.r.o, Plzeň. Firma STAVnext Stavby splnila kvalifikaci a podala nejnižší cenovou nabídku, která činí s DPH 10.781,000Kč. Pomoc s financováním a sháněním darů přislíbilo i biskupství skrze solidární fond, budou prověřeny možnosti případné pomoci z Německa, zažádáno o granty. Nebude to ovšem všechno hned a nepokryje to celou částku. Samotná stavba začne v květnu a potrvá, dá-li Pán Bůh, něco přes rok, když to všechno dobře půjde.  Za každou podporu a výpomoc, ať modlitební, osobní či peněžní, předem děkujeme.

Finanční příspěvek lze zaslat prostřednictvím účtu ČSOB: 216969478/0300, variabilní symbol 186130.

 

Květen 2019

Mělo se začít 2. května, začátek byl však posunut kvůli nedošlému stavebnímu povolení.

Stavební povolení dorazilo, probíhá lhůta k nabytí jeho právní moci.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.