Pouť ke sv. Vojtěchovi

Datum konání akce
28. 4. 2024 (17:00 - 19:00)

V neděli dne 28. dubna 2024

zveme na pouť na Planinymdo lesní kaple

sv. Vojtěcha u Nebílovského Borku.

 

Poutní mši sv. v 15 hodin

bude sloužit P. Bogdan Stępień OSPPE.

 

 Farní charita u Panny Marie Růžencové v Plzni zajišťuje autobus,

který bude přistaven ve 13.45 hodin u kostela Panny Marie Růžencové

na Jiráskově náměstí. Odjezd odtud bude ve 14 hodin.

Další zastávka u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí.

Odtud odjezd ve 14.20 hodin.

Pravděpodobný návrat v 17 hodin.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.