Pouť ke sv. Vojtěchovi

Datum konání akce
28. 4. 2024 (17:00 - 19:00)

V neděli dne 28. dubna 2024

zveme na pouť  do lesní kaple

sv. Vojtěcha u Nebílovského Borku.

 

Poutní mši sv. v 15 hodin

bude sloužit P. Bogdan Stępień OSPPE.

 

 Farní charita u Panny Marie Růžencové v Plzni zajišťuje autobus.

Od kostela Panny Marie Růžencové

na Jiráskově náměstí odjezd ve 14 hod., od kostela sv. Jana

Nepomuckého na Chodském náměstí ve 14.20 hod.

Pravděpodobný návrat v 17 hod.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.