Obnova misií ve farnosti

Zveme vás, farníky, na obnovu misií, které proběhly v naší farnosti v roce 2019. Běžně se misionáři vracívají na místo, kde konali misie, hned následující rok, aby zaseté semínko nezapadlo a roznícený žár nepohasl... Jelikož nám v tom coronavir zabránil, přicházejí misionáři mezi nás nyní. Vítejte, bratři!
Datum konání akce
3. 5. (2:00) - 7. 5. 2023 (2:00)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.