Seminář - Život v Duchu podle E. Sieverse

Datum konání akce
8. 1. (18:00) - 19. 3. 2023 (20:00)

Seminář probíhá v neděle (8. ledna - 19. března 2023) od 18.00 na faře Thámova 30 nebo v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském nám.

Navíc budou dvě soboty:

4. února - Bohoslužba smíření a 4. března - Modlitba za naplnění

 

"Kdo má uši, slyš, co Duch praví církevním obcícm". (Zj 2,7)

Témata setkání:

 • 08. ledna Seznámeni
 • 15. ledna Týden přípravy
 • 22. ledna Bůh, který je ti otcem (ale i matkou), miluje tě zcela osobně.
 • 29. ledna Ježíš tě spasí a osvobodí.
 • Sobota 04. února Bohoslužba smíření
 • 05. února Ježíš je Pánem tvojho života.
 • 12. února Ježíš tě povolává za svého učeníka.
 • 19. února Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem.
 • 26. února Duch svatý ti dává dary a milosti.
 • Sobota 04. března Modlitba za naplnění
 • 05. března Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova.
 • 12. března Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce.
 • 19. března Rozeslání
   

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.