Kulatý stůl: Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě v plzeňské diecézi

Zveme vás na kulatý stůl pro sdílení zkušeností a idejí udržitelného hospodářství. Uskuteční se 7. října od 10 do 13 hodin v Diecézním sále Biskupství plzeňského. Zvána je široká veřejnost se zájmem o tuto oblast.
Datum konání akce
7. 10. 2022 (12:00 - 15:00)

Jak převádět záměr udržitelně hospodařit na zemědělských pozemcích plzeňské diecéze do praxe? Co se již osvědčilo, čemu se do budoucna vyhnout a jakým způsobem navazovat smysluplné spolupráce?

Odpovědi na tyto otázky budeme hledat prostřednictvím dialogu mezi různorodými hlasy z biskupství, farností, obcí, kraje, občanských organizací či státních institucí a také těm, kdo se přímo zabývají zemědělstvím či ochranou přírody.

Kulatý stůl se koná v rámci čtyřletého projektu "Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace" Institutu sociologických studií Katedry sociologie Univerzity Karlovy a Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odkaz na webové stránky projektu: https://cirkev.fss.muni.cz/ 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.