Pouť ke sv. Vojtěchovi

Datum konání akce
24. 4. 2022 (17:00)
V neděli dne 24. dubna 2022
pořádá Farní charita u Panny Marie Růžencové v Plzni

Pouť ke sv. Vojtěchovi

do lesní kaple na Planinách u Nebílovského Borku.
 
Poutní mši sv. v 15 hodin
bude sloužit P. Bogdan Stępień OSPPE.
 
 Odjezd z Plzně autobusem ve 14 hodin
od kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.
Další zastávka bude u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí.
Odtud odjezd ve 14.20 hodin.
Pravděpodobný návrat v 17 hodin.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.