Synodální skupiny

Datum konání akce
22. 11. 2021 - 28. 2. 2022

 

Každou neděli po mši sv. v 9.00 a v 11.00 jsou k dispozici farní koordinátoři k zaučení jak vést skupinku.

Zveme všechny, kteří si průběh skupinky rádi vyzkoušejí, aby našli odvahu a zkusili se o tématech synody bavit se svými nejbližšími nebo s přáteli nebo i s kolegy v práci nebo s farníky, které pozvou. 

Pro zaučené nabízíme odkaz, kde lze nalézt základní otázku do skupinek + tématické okruhy k prohloubení:

https://biskupstviplzen.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/12090_synoda-2021-2023/zakladni-otazka-synody-oblasti-pro-skupinky.pdf 

Další info naleznete zde:

https://www.bip.cz/synoda 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.