Náboženství s dětmi on-line

Ovečka vypráví dětem Ježíšovy příhody. Katecheze Dobrého pastýře pro předškoláky.
Datum konání akce
20. 3. (1:00) - 30. 6. 2020 (2:00)

Katecheze ovečky na slavnost Nejsvětější Trojice

https://youtu.be/bbJruVJY7wg

_____________________________________________

Seslání Ducha Svatého

https://youtu.be/tXFaexaz2d8

______________________________________________

Nanebevstoupení Páně

https://youtu.be/UK3w7J7WIBo

______________________________________________

Ovečka zkoumá jak zůstat v Pánu Ježíši - 6. neděle velikonoční

https://www.youtube.com/watch?v=W7ltPBEJtII

______________________________________________

Ovečka na cestě za Ježíšem - 5. neděle velikonoční

https://youtu.be/uZRSCJWCH4I

______________________________________________

Ovečka na pastvinách s Dobrým pastýřem - 4. neděle velikonoční

https://www.facebook.com/Bernie.op?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCruYEEVy3IRFzTKZojADhMYMhP0HVmcd3eWXc_saZCHhYe4ZfgGcDv4WrqKZI1JYHaKOZzZmGvq9wm

______________________________________________

Ovečka na cestě do Emauz - 3. neděle velikonoční

https://www.facebook.com/farnostbojkovice/videos/ove%C4%8Dka-na-cest%C4%9B-do-emauz/617198858874596/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

_______________________________________________

Ovečka čte dětem z Bible o setkání apoštolaTomáše se Vzkříšeným Ježíšem - 2. neděle velikonoční
https://www.facebook.com/farnostbojkovice/videos/232021297892209/?t=3

________________________________________________

A tady je celý Velikonoční příběh. Seřaď události tak, jak šly po sobě:

Řešení: začni zleva doprava od posledního řádku a pokračuj nahoru

 

KŘÍŽOVÁ CESTA

Nazvi obrázky a srovnej je v tom pořadí, v jakém probíhaly Ježíšovy poslední dny. Nenech se zmást, zastavení je víc než čtrnáct:

PROMLUVA NEJEN PRO DĚTI O SMYSLU VELIKONOC:                     http://www.mojeduha.cz/clanky/cislo

 ______________________________________

Udělej si čas a přemýšlej o tom, co bylo. Třeba každý večer před spaním nebo v neděli večer se ohlédni za celým týdnem.

Čas si udělej také na promyšlení toho, co bys chtěl změnit. Na světě jsi totiž proto, abys byl krásným člověkem v očích Božích. Jedině tak budeš krásný i v očích lidí.

Tady máš pomůcku, která bude postupně přibývat. Hodně štěstí a světla Ducha svatého.

 

 

 

   Pro děti, které už byly u Prvního svatého přijímání:

____________________________________

Křesťanské rádio Proglas přináší pro děti řadu dětských pořadů, například biblický kvíz Proglaso, Rozhlasové městečko nebo pohádky: https://junior.proglas.cz

Některá další křesťanská média:

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.