Duchovní svaté přijímání

Datum konání akce
3. 11. (1:00) - 31. 12. 2020 (1:00)

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Lásky nejhodnější Ježíši, věřím pevně, že jsi přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. Miluji Tě nade všecko. Z lásky k Tobě lituji všech svých hříchů a nechci už hřešit. Má duše Tě touží přijmout, ale protože Tě nyní nemohu přijmout v Nejsvětější Svátosti, přijď ke mně alespoň duchovním způsobem a vejdi do mého srdce svou milostí. Tělo Pána Ježíše Krista zachovej duši mou k životu věčnému. Amen. Objímám Tě, Ježíši, jako bys byl skutečně v mém srdci přítomen a docela se s Tebou spojuji. Nedopusť, abych se kdy od Tebe odloučil. Můj Ježíši, Tobě žiji, můj Ježíši, Tobě umírám, můj Ježíši, Tvůj jsem živý i mrtvý. Amen.

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně? viz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316jak-prijimat-svatosti-kdyz-je-nemuzeme-prijimat-svatostne

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.