Kurz ALFA

Datum konání akce
30. 9. 2019 (21:00)

KURZ ALFA - o co jde

Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Trvá zpravidla deset až jedenáct týdnů. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém světě. V zásadě mají všechny kurzy společné tři věci: společné jídlo, promluvu a rozhovor o tématu.

Jak vypadá setkání kurzu?
Každé setkání začíná občerstvením, které vytváří prostor k seznámení se s ostatními účastníky kurzu. Následuje krátká promluva a pak je prostor k diskusi. Během diskuse má každý účastník možnost položit otázku či sdílet vlastní zkušenosti.
Jak dlouho kurz trvá?
Začíná se úvodním seznamovacím setkáním. V našem případě se bude jednat o deset pondělních večerů. Součástí kurzu je také víkendový nebo jednodenní výjezd zhruba v polovině kurzu.
O čem se mluví během promluv?
Každé setkání se zabývá jedním ze základních témat křesťanské víry. O tématu se pak diskutuje ve skupince.
Některá z témat pro představu:
Kdo je to Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Jak prožít zbytek života co nejlépe?
Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev?
Tématem víkendu je Duch svatý.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.