Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Čtění na každej den Česky a Slovensky.

Kdo jsou optinští starci?

Optinská poustevna je dodnes významným centrem ruské pravoslavné duchovnosti. Najdeme ji nedaleko městečka Kozelsk v oblasti Kaluga na jihozápad od Moskvy.

Starec, řecky gérontas, je charakteristickou postavou pravoslavného mnišství. Nemusel vůbec být starý, šlo o člověka vyzrálého v duchovních otázkách, schopného vést druhé k nalezení spásy. Nejčastěji byl starcem mnich obdařený duchovním vhledem, tj. moudrostí, kterého mniši i lidé ze světa přijímají jako svého duchovního rádce a vůdce. Starec nemusel být knězem a k vedení lidí neměl zvláštní pověření kromě toho, které získal přímou inspirací Ducha svatého. Tradice starectví byla převzata od egyptského mnišství sv. Antonia Velikého přes Antonia Pečerského do Kyjeva a odtud do dalších slovanských klášterů.
Poustevna v Optině se stala centrem duchovního rozkvětu Ruska na konci 18. století. Prostý, ale vzdělaný mnich Paisij Veličkovský (1722–1794) se plně oddal mnišskému životu a revidoval překlady knih dávných asketů prvních století křesťanství, jako byli Izák Syrský, Makárius egyptský, Jan Klimak aj. O umění duchovního zápasu pak poučoval své četné učedníky. Jeho žáci se ve 20. letech 19. století přestěhovali z Roslavských lesů do Optinské poustevny a pokračovali v jeho díle i za hranicemi Ruska, např. v dnešní Moldávii.

Optinská poustevna se na mnoho desetiletí stala duchovní oázou. Optinští starci se vyznačovali darem jasnozřivosti rozlišování dobra a zla, darem uzdravování doprovázeným znameními a zázraky. Duchovně se starali nejen o mnichy, ale i o běžné věřící, kteří do ticha Optiny přijížděli ve snaze obnovit svůj duchovní život.

Nejednou je navštívili spisovatelé a filozofové jako Dostojevský, Gogol nebo Solovjev. Nehledali tu především zázraky, ale setkání se starci. Z něj vychází např. popis pozoruhodné postavy starce Zosimy v Dostojevského románě Bratři Karamazovi. Mezi duchovními askety a starci vynikal představený monastýru Mojsej a spolu s ním starci Makárij a Lev, velcí horlitelé pravého duchovního mnišství. Otec Makárij stál v čele skupiny literátů, kteří si předsevzali přeložit do dobového jazyka dílo starce Paisije Veličkovského. Sbírka poučení byla nazvána Filokálie, též Dobrotoljubije, tj. láska k dobru.

Komunisté optinskou poustevnu zrušili a využívali jako skladiště. Poválce byla obrovská plocha chrámu využita jako kluziště s „umělým ledem“. S uvolněním režimu byl klášter a chrám v roce 1987 navrácen zpět Ruské pravoslavné církvi. Podařilo se zde obnovit mnišský život. Odkaz dávných starců je ale stále živý. Všichni ctihodní mužové jsou zde společně pochováni.

(Více na www.theofil.revue.cz ) Jana Šilhavá

Z MYŠLENEK OPTINSKÝCH STARCŮ
  • Na otázku, v čem spočívá šťastný život, zda v lesku, slávě a bohatství, nebo v tichém, pokojném rodinném životě, odpovím, že já osobně souhlasím s tím druhým. A ještě k tomu dodám: Život prožitý s čistým svědomím a s pokorou přinese pokoj, klid a opravdové štěstí. A bohatství, čest, sláva a vysoké společenské postavení bývají naopak často příčinou mnoha hříchů; takové štěstí je nespolehlivé. ctih. Makárij (Ivanov)
  • Snaž se být pozornějším sám k sobě a nezabývat se záležitostmi, činy a chováním druhých vůči tobě. ctih. Lev (Nagolkin)
  • Nesmíme si zoufat. Ať si zoufají ti, kteří nevěří v Boha. Pro ně je samozřejmě zármutek těžký, protože kromě pozemských radostí nemají nic jiného. Ale lidé věřící si nesmějí zoufat, neboť skrze své utrpení získávají právo na synovství, bez něhož nelze vejít do nebeského království. ctih. Varsonofij (Plichankov)
  • Když cítíš, že tě přemohl hněv, zachovej mlčení a nic neříkej, dokud se tvé srdce neutiší neustálou modlitbou a sebeobviňováním. ctih. Ilarion (Ponomarev)
  • Abychom plnili Kristova přikázání, musíme je nejprve znát. Tato přikázání jsou uvedena v evangeliu. Čtěte svaté evangelium, nechte se proniknout jeho duchem, učiňte jej pravidlem pro svůj život, vaší nejčtenější knihou, kterou budete mít vždy po ruce. Při každém skutku a v každé životní otázce jednejte ve shodě s evangelním učením, neboť ono je jediným světlem našeho života. ctih. Nikon (Beljajev)
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec