Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Čtění na každej den Česky a Slovensky.

Uzdravení skrze Eucharistii – kde Bůh je jedinou nadějí


„Nikdy nezapomenu na zážitek z Keni, kdy kněz procházel mezi lidmi s Pánem Ježíšem ve veliké monstranci,“ říká paní, která vincentiny ve východní Africe navštívila, „a žehnal lidem. Ti před něj prostírali své pláště a přikrývky, aby na nich spočinula noha kněze, který nese Eucharistii. Pláště si pak nesli domů jako velikou vzácnost a pokládali je na své nemocné blízké – a ti se uzdravili!“ Víra prostých Keňanů je veliká. Je to víra lidí, kteří nemají jinou možnost, kam se obrátit. Nemohou se dopravit k lékaři, nemají peníze na ošetření. Mají POUZE Pána Boha. A pevně se k němu přimknou. Věří mu – a jejich víra je odměněna. Kéž bychom si z nich vzali příklad! U nás je to však většinou tak, jak říkal otec Anthony: Pán Bůh je na posledním místě. Nejprve zkoušíme všechny možné léky a lékaře, a až když nic nepomáhá, jdeme za Pánem Bohem. Přitom bychom měli jednat obráceně: nejprve jít za Ježíšem, svou nouzi Mu odevzdat a poprosit o pomoc. A teprve s Jeho požehnáním navštívit lékaře a podrobit se léčení.

P. George Biju působil dlouhá léta na západě Tanzánie, v zapadlé vesničce Uvinza. „V nedalekém městě Kigoma mě čekal další ohromný zážitek,“ říká návštěvnice vincentinské misie v Africe. „Tisíc lidí společně chválilo a vzývalo Pána – celou svou bytostí a tak vroucně a naléhavě, až mi z toho naskakovala husí kůže.“ Od roku 2012 do roku 2014 studoval P. George v Římě na Academii Alfonsiana morální teologii a loni získat licenciát. Nyní působí v Nairobi v Keni.

P. George bude koncelebrovat v našem kostele při mších svatých v neděli 19. dubna od 9 a 11 hodin. Pronese homilii a pomodlí se za uzdravení. Všichni jsou srdečně zváni!

O misijním a evangelizačním díle otců vincentinů působících ve východní Africe se dočtete na www.cz.frbill.net.
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec