Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Čtění na každej den Česky a Slovensky.

Nanebevzetí Panny Marie

Na konci svého pozemského života vstoupila Kris-tova Matka s duší i tělem do nebe, to znamená do slávy života věčného, do plného společenství s Bohem. Je-li Pánovo milosrdenství hybnou silou dějin, pak je nepřípustné, „aby nad ní panovala smrt. Vždyť ona nám dala Dárce života“ To všechno se netýká pouze Marie. „Veliké věci“, které jí učinil Všemohoucí, se hluboce dotýkají nás, promlouvají k nám o naší životní cestě a při-pomínají nám cíl, který čeká na nás: Otcův dům. Náš život nahlédnutý ve světle Mariina Nanebe-vzetí není bezcílné toulání, nýbrž pouť, která i se všemi svými nejistotami a strastmi vede k bezpečnému cíli, do domu našeho Otce, který nás očekává s láskou. Je krásné myslet na to, že máme Otce, který nás s láskou očekává, a že také naše Matka je nahoře a s láskou na nás čeká.
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec