Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Čtění na každej den Česky a Slovensky.

Pozvánka na světový den mládeže v Krakově 2016

přečtěte při všech bohoslužbách (v rámci homilie)
na 3. neděli postní 28. února 2016

Sestry a bratři, a dnes zvláště vy, mladí chlapci a děvčata.
      Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Ano, Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
      Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustina, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou rozšířil do celé církve. Těším se, že se v Krakově společně setkáme.

Milí mladí,
      rád bych se na vás obrátil s otázkou. Máte každý své malé společenství? Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství?
      Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale je vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života společenství není výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jedná se o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev.
      Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě je zbytečný a dáte přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že najít dobré společenství je velikou posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet evangelium a zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství se prožívá i skutečnost, že milosrdenství Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se skutky tělesného a duchovního milosrdenství - to vše vyžaduje život s druhými, protože bez nich nelze prožívat podstatu křesťanství, a tou je láska k Bohu, konkrétně projevovaná láskou k bližním.

Milí mladí,
      hledejte ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se setkali s Ježíšem, který je přítomen mezi vámi podle svého slova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi“ (Mt 18,20). Mějte odvahu stávat se animátory.

      Obracím se též na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií a zvláště na vás kněze a rodiče:
- Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry.
- Podpořte je také, aby se letos zúčastnili Světového dne mládeže.

      Spojme se všichni v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.
      Děkuji všem, kteří přispějí ve sbírce na podporu mladých lidí a jejich účasti v Krakově, která se bude konat příští neděli 6. března.

Milí mladí,
      těším se na setkání s Vámi v létě na setkání s papežem Františkem v Krakově. Již za tři týdny Vás ale všechny zvu na oslavu Světového dne mládeže v Plzni, které se již tradičně koná před Květnou nedělí. V pátek 18. března v 18:00 hod se sejdeme v katedrále sv. Bartoloměje na Křížové cestě centrem města. Jednotlivá zastavení připraví společenství z celé diecéze – tentokrát netradiční podle Lukášova evangelia – o Božím milosrdenství.
      V sobotu bude program pokračovat od 9:00 – v aule gymnázia na Mikulášském námětí 23 v Plzni (jen pět minut od nádraží). Na programu bude společná modlitba, dále přednáška MUDr. Marie Svatošové, krátké filmy a tematické skupinky a workshopy a divadelní představení Oskar a růžová paní v podání herců hradeckého Klicperova divadla. Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z celé diecéze, krásnou liturgii.
      Zvu Vás srdečně, mladí přátelé, do Plzně k účasti na této akci. Především zvu Vás, kdo jste ve svých farnostech sami, kdo po společenství toužíte, abyste je právě tam přišli zakusit. Prosím všechny farníky a kněze, aby své mladé vybídli a pomohli jim, dostat se do Plzně. Je-li to jen trochu možné, přijeďte s nimi, ať můžeme společně slavit eucharistii. Všechny prosím, aby se za mladé modlili, zvlášť v Týdnu modliteb za mládež před Květnou nedělí.

Žehná vám Apoštolský administrátor diecéze František

Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec