Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Čtění na každej den Česky a Slovensky.

Světový den nemocných

18:00 HOD. – MŠE SVATÁ S UDÍLENÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

DOPORUČUJEME,
ABY NEMOCNÍ A STARŠÍ LIDÉ TUTO SVÁTOST PŘIJALI.
POKUD NĚKDO PRO NEMOC NEMŮŽE PŘIJÍT, A CHTĚL BY JI PŘIJAT,
NAHLASTE JEJ V SAKRISTII – RÁDI JEJ NAVŠTÍVÍME.
PŘED PŘIJETÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
JE TŘEBA PŘIJAT TAKÉ SVÁTOST SMÍŘENÍ.

Pro naše drahé, kteří trpí nějakou nemocí, vyprošujeme, v první řadě, zdraví. Sám Ježíš ukazoval přítomnost Božího království právě skrze uzdravování: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají“ (Mt 11,4-5).
Ale láska oživovaná vírou nás žádá, abychom pro ně vyprošovali něco ještě většího než fyzické zdraví: prosíme o pokoj a životní vyrovnanost, která vychází ze srdce a je darem Božím a plodem Ducha Svatého, jehož Otec nikdy neupírá těm, kdo o něj prosí s důvěrou. (Svatý Otec František)
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec